Report +
inspekcja kanalizacji

Pipe Control Blog

Inspekcja kanalizacji – kiedy wykonać?

Inspekcja kanalizacji polega na monitoringu kanałów za pomocą kamer z głowicami obrotowymi, zainstalowanymi na samojezdnych wózkach. Pozwala monitorować proces udrażniania kanalizacji i czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

Dzięki niej określimy także przebieg trasy kanalizacji, lokalizację przyłączy na ostro oraz pomierzymy występujące spadki. Inspekcja kanalizacji pozwoli określić stopień zanieczyszczenia kanalizacji osadami, określić ewentualny rozrost korzeni oraz stwierdzić nieszczelności. Dowiedz się o niej więcej z naszego wpisu.


Kiedy zaleca się inspekcję kanalizacji?

Inspekcję kanalizacji zaleca się przede wszystkim w dwóch przypadkach:

  • przy odbiorze nowej kanalizacji
  • podczas eksploatacji istniejącej sieci.

W pierwszym przypadku w ten sposób przeprowadza się kontrolę prawidłowości wykonania rurociągów przyłączy oraz studzienek. Możemy sprawdzić za pomocą kamer spad podłużny, połączenia, czy uszkodzenia rur oraz zgodność wykonania instalacji z projektem.

Z kolei monitoring podczas eksploatacji istniejącej już sieci posłuży kontroli przebiegu kanału względem dokumentacji. Jeśli nią nie dysponujemy, wystarczy schematyczne nakreślenie przebiegu trasy na plan.


Jak przebiega inspekcja kanalizacji

Sekret usługi inspekcji kanalizacji leży w specjalnych kamerach, używanych do monitoringu. Zamontowane są one na specjalnym samojezdnym wózku i posiadają obrotową głowicę, która pozwala wykonać dokładną oraz szybką inspekcję połączenia rur.

Kolejnym elementem systemu, służącym do inspekcji kanalizacyjnej, są lampy halogenowe lub białe diody LED o wysokiej jasności. Zapewniają one prawidłowe oświetlenie we wszystkich kierunkach. Dodatkowo każdy zestaw wyposażony jest w specjalną drukarkę oraz komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem inspekcyjnym. Oprogramowanie takie służy do sporządzania raportów inspekcyjnych, zawierających między innymi grafikę odcinków kanałów czy wykresy spadków. Szczególnie przydatne będą foto-raporty ze zdjęciami wyjątkowo newralgicznych punktów.

Pierwszą firmą w Polsce, wykonującą inspekcję TV kanalizacji oraz kamerowanie kanalizacji w jakości FULL HD, jest firma Pipe Control.

Skip to content