Report +
Renowacja rurociągów

Pipe Control Blog

Kiedy konieczna jest renowacja rurociągów?

Infrastruktura podziemna jest kluczowym elementem każdej budowy. Bez niej nie byłoby przepływu wody oraz działającej kanalizacji. Rurociągi odpowiedzialne są za najważniejsze procesy na posesjach prywatnych, ale także przemysłowych. Budowane są jednokrotnie, a późniejsze prace związane z ich działalnością to przeważnie renowacja i drobne naprawy. Do najpopularniejszych metod renowacji należą wykładanie rurami ciągłymi, rurami ciasno pasowanymi lub rękawami utwardzanymi na miejscu. Wyróżnia się także wykładanie rurami spiralnie zwijanymi i taśmą profilowaną.

Na czym polega renowacja rurociągów?

Renowacja rurociągów to wszelkie zabiegi mające na celu ulepszenie istniejącego już pierwotnego systemu rurociągów lub jego części. Oprócz renowacji można wykonać też naprawę lub całkowitą wymianę. Najpopularniejsza metoda renowacji przeprowadzana jest techniką bezwykopową. Dzięki niej przeprowadzenie wszelkich czynności nie jest uciążliwe dla całej okolicy, a przede wszystkim dla jej mieszkańców.

Kiedy wykonać renowację rurociągów?

Jeśli chodzi o poprawę funkcjonalności rurociągów, to należy wziąć pod uwagę, że renowacja rurociągów,  ich naprawa czy wymiana mają swoje zastosowanie tylko w określonych sytuacjach. Naprawę punktową wykonuje się, kiedy rurociąg uszkodzony jest tylko w jednym punkcie. Renowacja linową rękawem rurociągów zalecana jest, kiedy punktowe uszkodzenia mają charakter nawracający, a odstępy czasu między kolejnymi usterkami są krótkie. We wszystkich innych sytuacjach renowacja rurociągów będzie najlepszym rozwiązaniem.

Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych, należy ocenić aktualny stan rurociągów i przede wszystkim ich stan zużycia. Poza tym trzeba też wyznaczyć plan działania i potrzebnych materiałów. Warto także wziąć pod uwagę porę roku oraz długość dnia, w którym przeprowadzone będą prace.

Skip to content