Pipe Control Łukasz Lis - oferta

Renowacja studzienek i przepompowni

Studzienki i komory kanalizacyjne stanowią integralną część systemu kanalizacyjnego i podobnie jak kanały ulegają uszkodzeniom. Najczęściej występującym zjawiskiem, jakie obserwuje się w studzienkach kanalizacyjnych jest korozja wżerowa. Renowacja studzienek i komór metodą chemii budowlanej to najtańszy i bardzo często stosowany sposób naprawy. Z innych metod renowacyjnych proponujemy remont z wykorzystaniem rękawa szklanego, wkładów GRP, laminowanie ręczne lub wykładziny bazaltowe.

Zapobieganie nieszczelnościom i poprawa stanu technicznego kanalizacji

Renowacja studzienek kanalizacyjnych jest kluczowym elementem procesu renowacji sieci kanalizacyjnych. Często podczas renowacji sieci, studzienki kanalizacyjne wykazują nieszczelności, które mogą prowadzić do wycieku ścieków, zanieczyszczenia środowiska oraz utrudnienia w funkcjonowaniu całego systemu kanalizacyjnego. Dlatego renowacja studni jest nieodzownym krokiem w przywracaniu pełnej funkcjonalności sieci kanalizacyjnej.

renowacja studzienek
renowacja studzienek
renowacja studzienek
renowacja studzienek

Renowacja studzienek - kluczowy krok w renowacji sieci kanalizacyjnych

Renowacja studzienek pozwala na znaczną poprawę ich stanu technicznego. Wykorzystuje się nowoczesne metody, które są szybkie, efektywne i minimalizują zakłócenia w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej.

Dzięki remontu studni możliwe jest usunięcie nieszczelności, naprawa uszkodzeń oraz wzmocnienie konstrukcji studzienek, co zapobiega konieczności ich wymiany na nowe, co może być czasochłonne i kosztowne. Studzienki kanalizacyjne są integralnymi elementami systemu kanalizacyjnego, mającymi istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi i ruchu ulicznego. Dlatego warto traktować renowację studzienek na równi z innymi podzespołami systemu kanalizacyjnego, aby utrzymać go w optymalnym stanie technicznym.

Zaprawy mineralne do renowacji studni

Renowacja przy użyciu zapraw mineralnych jest powszechnie i najczęściej stosowaną metodą przy renowacji studni. Jest ona wystarczająca i skuteczna w większości przypadków tj. w przypadkach normalnej korozji.

Do napraw używamy zapraw mineralnych typu PCC z dodatkiem włókien polipropylenowych.

W przypadkach gdzie występuję silna korozja siarczanowa korzystamy z poniższych rozwiązań.

Zaprawy mineralne
Wkład GRP

Wkład GRP do wzmocnienia ścian studni

W sytuacjach, gdzie stan techniczny istniejącej studni nie pozwala na zastosowanie zapraw mineralnych, ale studnie wymagają również wzmocnienia konstrukcyjnego proponujemy zastosowanie renowacji z wykorzystaniem cienkościennych paneli GRP montowanych przez istniejący właz. Wykładzina taka jest bardzo odporna na działanie szkodliwych gazów.

Renowacja studzienek Laminatem

Laminaty ręczne wykonuje się z mat szklanych typu E lub E-CR nasączanych żywicą poliestrową. Stosowane są one wszędzie tam, gdzie utrudnione lub niemożliwe jest zastosowanie cienkościennych wkładów GRP do renowacji stuni. Dodatkowo w przypadku laminatów ręcznych do nasączania maty można użyć innego rodzaju żywic np. epoksydowych, co dodatkowo podnosi, jakość laminatu. Zaletą materiału, jakim jest laminat jest niewrażliwość na czynniki termiczne otoczenia.

Renowacja Laminatem
Renowacja kanałów płytkami bazaltowymi

Renowacja kanałów płytkami bazaltowymi

Materiał ten jest wykorzystywany jest, jako m.in. materiał budowlany i drogowy, znajduje również zastosowanie w produkcji rur i kształtek. Bazalt w formie płytek używany jest także do wykładania wnętrza nowych rur betonowych oraz istniejących już, uszkodzonych przewodów kanalizacyjnych.

Rurociągi z taką wykładziną sprawdzają się szczególnie w przypadku transportu agresywnych ścieków. Ściany studni czy komór wykładane są płytkami z topionego bazaltu. W efekcie uzyskujemy niezwykle odporną powłokę wewnętrzną (pH w zakresie 2-14, bardzo dobra odporność na ścieranie, nienasiąkliwość, bardzo wysoka wytrzymałość na ciśnienie i wysoką temperaturę) oraz znaczące wzmocnienie konstrukcji naprawianego obiektu.

Renowacja studni siarczanoodporna na bazie zapraw silikatowych

Znajduję swoje zastosowanie tam gdzie wyżej wymienione rozwiązania nie podołają. Powłoki na bazie zapraw silikatowych charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną oraz są odporne na działania siarczanów, co jest istotne w przypadku studni, gdzie woda i warunki środowiskowe mogą przyczynić się do erozji i uszkodzeń powierzchni.

Renowacja siarczanoodporna na bazie zapraw silikatowych
Renowacja studni metodą rękawa szklanego

Renowacja studni i kanałów metodą rękawa szklanego

Technologia ta polega na wprowadzeniu wciągarką do wcześniej wyczyszczonej studni specjalnego rękawa z włókna szklanego, który nasączony jest renowacyjną żywicą. Tak przygotowany fabrycznie rękaw zostaje rozprężony za pomocą powietrza pod dużym ciśnieniem. W ten sposób uzyskuje on kształt studni poddawanej renowacji.

Następnym etapem procesu jest wprowadzenie lamp UV, które inicjują reakcję żywicy. Ostatecznie nadmiar rękawa zostaję obcięty oraz zostają zamontowane stopnie. Studnia po takim zabiegu jest w pełni sprawna, ma podniesione właściwości nośne oraz jest odporna na czynniki zewnętrzne.