Pipe Control Łukasz Lis

Oferta

Oferta Pipe Control to kompleksowa troska o prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie kanalizacji. Na przestrzeni lat nabyliśmy wiedzę, która pozwala nam przeprowadzać zaawansowane próby szczelności oraz czyszczenie kanalizacji, a także wszelkie prace naprawcze. Usługi, takie jak diagnostyczne kamerowanie kanałów czy naprawa kanalizacji pakerem kierujemy do zarządzających obiektami, którzy odpowiadają za nieprzerwane dostawy wody czy odpływ ścieków. Z naszą pomocą szybko i skutecznie pozbędą się Państwo usterek, zminimalizujecie ryzyko wystąpienia awarii oraz oczyścicie instalację sanitarną.

Renowacje kanałów sanitarnych i rurociągów przemysłowych wykonujemy z użyciem tzw. rękawów. Renowacja rękawem to technika renowacji bezwykopowej, która polega na umieszczeniu rękawa nasączonego żywicą w kanale głównym.

Naprawy dokonujemy na podstawie wykonanej uprzednio inspekcji TV kanalizacji i oszacowaniu szkód. Rękaw wsuwany do rury kanalizacyjnej zaimpregnowany jest żywicą, która uszczelnia kanał i pokrywa pęknięcia. Zastosowana żywica uniemożliwia dostawanie się wód gruntowych do wnętrza rury, a także zapobiega eksfiltracji ścieków. Renowacja rękawem jest naprawą.

naprawianie kanałów rękawem utwardzanym

Chcesz sprawdzić stan rur? Kanalizacja w domu często się zapycha? Skorzystaj z usługi inspekcji telewizyjnej kanałów.

Inspekcja kanalizacji polega na przeglądzie kanału z wykorzystaniem kamery inspekcyjnej. W ten sposób bezbłędnie wykrywamy uszkodzenia i nieprawidłowości, które mogą być bezpośrednią przyczyną awarii kanalizacji.

Kamerowanie rurociągu jest częścią diagnostyki sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy awarie są częste, a przyczyna trudna do zlokalizowania. Sprzęt do inspekcji TV kanalizacji Pipe Control oferuje kamerowanie kanałów czynnych i odbiorowych (kanalizacja sanitarna i deszczowa).  

Kanalizacja odprowadza nie tylko wodę deszczową, ale również wszelkie zanieczyszczenia, jakie znajdują się na powierzchni oraz w powietrzu. Te pierwsze to zarówno materiał roślinny, jak śmieci pozostawione przez ludzi. Wiele z nich, jak niedopałki papierosów czy kawałki foliowych opakowań, nie ulega rozkładowi przez wiele lat.

Czyszczenie kanalizacji pozwala usunąć takie odpady nagromadzone np. w zakolach rur czy miejscach przewężonych wrastającymi korzeniami. Zatory nie są jedynym wrogiem systemów odprowadzania deszczówki. Do kanalizacji trafiają też różne substancje chemiczne, zebrane z powietrza…

Rurociągi i systemy kanalizacyjne są budowane na wiele dziesięcioleci. Pomimo stosowania wytrzymałych materiałów i sprawdzonych technik montażu, wraz z upływem czasu starzeją się i dochodzi do rozszczelnień, pęknięć i degradacji.

W przypadku kanalizacji oznacza to wydostawanie się ścieków do gruntu, przenikanie ich do wód gruntowych, a w konsekwencji skażenie środowiska. Pęknięcia doprowadzą do całkowitej degradacji przewodu kanalizacyjnego a w konsekwencji do jego zawalenia

Renowacja rurociągów i kanałów kanalizacyjnych pozwala na przywrócenie im pełnej sprawności bez potrzeby kosztownej wymiany rur na nowe. Przeprowadzana bezwykopowo renowacja rurociągów rozwiązuje też problem ulokowania ciągów pod budynkami czy trasami komunikacyjnymi.

Bezwykopwa naprawa rur

Podczas renowacji sieci, często pojawia się problem nieszczelności studzienek kanalizacyjnych. Renowacja studzienek znacznie poprawia ich stan techniczny i zapobiega uciążliwej wymianie studzienki na nową.

Studzienka kanalizacyjna jest integralną częścią systemu kanalizacyjnego i ma szczególny wpływ na bezpieczeństwo ludzi i ruchu ulicznego. Dlatego należy ją traktować na równi z resztą podzespołów tego systemu. Wykorzystujemy nowoczesne, szybkie i skuteczne metody renowacji studzienek. 

Renowacja studzienek

Osad twardy to kłopot, który dotyczy zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i może doprowadzić do poważnej awarii sieci.

Frezowanie osadu twardego to proces mechanicznego usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń, takich jak kamienie, piasek i inne materiały, które mogą ograniczyć przepływ w rurach kanalizacyjnych. Jeżeli nie zostaną one usunięte mogą one prowadzić do blokad i ograniczeń przepływu w systemie kanalizacyjnym, co może powodować powstawanie zalanych obszarów, wylewów ścieków, a także uszkodzeń infrastruktury.

Celem przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i firm zajmujących się budową, modernizacją i remontem kanalizacji jest oddanie prawidłowo wykonanej, szczelnej instalacji.

Każdemu inwestorowi zależy na tym, żeby nowo powstała instalacja kanalizacyjna była sprawna i bezawaryjna przez lata. Poprawnie wykonana sieć kanalizacyjna powinna być sprawna przez wiele lat po zakończeniu prac budowlanych. Aby tak się stało, każda z instalacji musi pozytywnie przejść próby szczelności. To niezwykle istotny etap prac nad budową rur kanalizacyjnych.  

Mycie nawierzchni asfaltowych to usługa, która ma na celu usunięcie zanieczyszczeń z asfaltu pod wysokim ciśnieniem.

Wysokociśnieniowa metoda usuwania zaległego błota i kruszyw z asfaltu i nawierzchni drogowych to skuteczne rozwiązanie z zakresu mycia powierzchni. Decydując się na skorzystanie z naszych usług mycia asfaltu, możesz wykorzystać nasze specjalne myjki, które skutecznie i błyskawicznie czyszczą powierzchnię.

Jesteśmy specjalistami w utrzymywaniu czystości powierzchni – sprawdź wszystkie informacje na temat wysokociśnieniowego mycia asfaltu z Pipe Control! Skutecznie mycie nawierzchni asfaltowych.

mycie cisnieniowe