Pipe Control Łukasz Lis - oferta

Testy szczelności kanalizacji

Celem przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i firm zajmujących się budową, modernizacją i remontem kanalizacji jest oddanie prawidłowo wykonanej, szczelnej instalacji. Każdemu inwestorowi zależy na tym, żeby nowo powstała instalacja kanalizacyjna była sprawna i bezawaryjna przez lata. Poprawnie wykonana sieć kanalizacyjna powinna być sprawna przez wiele lat po zakończeniu prac budowlanych. Aby tak się stało, każda z instalacji musi pozytywnie przejść próby szczelności. To niezwykle istotny etap prac nad budową rur kanalizacyjnych.

Kiedy wykonuje się próby szczelności?

Po wykonaniu lub naprawieniu elementu rury czy całego odcinka sieci pora na weryfikację rezultatów wykonywanych prac.

Jak sprawdzić szczelność instalacji wodnej?

Tego rodzaju badanie wykonuje się, aby inwestor miał potwierdzenie, że nowa lub wyremontowana sieć jest gotowa do odbioru, a wszystkie prace przebiegły zgodnie z planem. Próby szczelności mają na celu sprawdzenie szczelności, a do tego typu inspekcji wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia pomiarowe. Urządzenie wtłacza do kanalizacji powietrze pod właściwym ciśnieniem. Jeśli wynik jest pomyślny, wykonawca testu przygotowuje raport z próby.

schemat badania kanalizacji

Jak przebiega badanie szczelności kanalizacji po remoncie lub budowie?

Po zakończeniu prac montażowych lub naprawczych należy przeprowadzić próby szczelności kanału. Test szczelności kanalizacji wykonuje się po to, żeby żaden z elementów instalacji nie był źródłem problemów w przyszłości. Ale jak właściwie przebiega cały proces? Na czym polega badanie szczelności sieci kanalizacyjnej?

Do wykonywania prób szczelności stosujemy jedno z najnowocześniejszych urządzeń na rynku, jakim jest Sklarz Mastertest. Próby szczelności kanalizacji według norm PN-EN 1610 polegają na:

  • mechanicznym zamknięciu kanału,
  • podłączeniu urządzenia do instalacji,
  • wybraniu odpowiedniego ciśnienia,
  • wtłoczeniu powietrza do badanego kanału.


W ten sposób dokonuje się pomiaru spadku ciśnienia w kanalizacji w czasie testu.

Szczelność kanalizacji – raport z próby

Badanie szczelności kanalizacji to proces przeprowadzany w całości w sposób zautomatyzowany. Po zakończonym teście otrzymujemy gotowy protokół, w którym zawarte są wszystkie istotne informacje, z wynikami i wykresem testu włącznie. Specjaliści z Pipe Control, którzy specjalizują się w wykonywaniu testów szczelności instalacji wodnej, dostarczają Klientowi opisowy raport z przejrzystym wykresem.

Prezentacja wyników w formie czytelnego raportu opisuje zakres realizowanego badania. Dostarcza informacji na temat:

  • metody testowania i kategorii testu,
  • lokalizacji miejsca przeprowadzenia próby,
  • materiału, z którego wykonano rury, ich średnicy, profilu rury,
  • długości testowanego odcinka rur kanalizacyjnych.


Dokument opisuje wykorzystane ciśnienie testowe, a także dopuszczalną oraz rzeczywistą utratę ciśnienia w instalacji. Na końcu w dokumencie znajdziesz też informację o czasie napełnienia i czasie trwania testu oraz rezultacie badania – szczelności lub nieszczelności instalacji wodociągowej. Jeżeli wynik inspekcji jest udany i zgodny z normą, badanie szczelności możemy zaliczyć do pozytywnych. W zależności od materiału rur, ich średnicy i innych czynników Polska Norma jasno podaje, jaka wartość spadku ciśnienia jest dopuszczalna. Po zakończeniu naprawy możliwa jest dodatkowa inspekcja TV kanałów (kanalizacji).

Próby szczelności kanalizacji powyższą metodą są doskonałym sposobem na dokonanie pomiaru tylko w konkretnych miejscach, gdzie niemożliwe bądź utrudnione jest użycie wody. Sprawdź też naszą ofertę na czyszczenie kanalizacji WUKO.

przykładowy raport z testu