Pipe Control Łukasz Lis - oferta

RENOVATION +

Usługa renovation+ pozwala naszej firmie świadczyć usługi na znacznie wyższym poziomie niż dotychczas i o cechach pożądanych przez użytkowników.

W ramach innowacji firma może świadczyć usługi bezwykopowego czyszczenia i renowacji kanalizacji w miejscach trudnodostępnych przez cały rok (niezależnie od panującej temperatury).

Wprowadzenie nowej usługi w Pipe Control

Usługa powstała poprzez znaczące modyfikacje obecnej usługi czyszczenia i renowacji kanalizacji, w obszarach:

• cech funkcjonalnych,

• poprawy cech użytkowych,

• poprawy parametrów technicznych.

Renovation +

Do wprowadzenia usługi przez firmę, Pipe Control nie świadczył usług bezwykopowych prac renowacyjnych na terenach trudnodostępnych, do których dojazd specjalistycznym samochodem o wadze ponad 35 ton był niemożliwy (ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury dojazdu).

Dużym ograniczeniem jest także konieczność ustawienia pojazdu tyłem do miejsca pracy (maksymalnie 1m od studzienki kanalizacyjnej).
W miejscach, gdzie ulica jest jednokierunkowa lub utrudnione jest zawracanie (np. wąska ulica, zaparkowane samochody) bardzo trudno jest manewrować bezpiecznie pojazdem by ustawić go w odpowiedniej pozycji.

Natomiast w przypadkach, gdy występuje brak możliwości dojazdu do studzienek (studzienki są umieszczone w miejscach, gdzie nie ma drogi lub znajdują się w środku ogrodu, a właściciel nie wyraża zgody na wjazd ciężkiego samochodu na posesje), wykonanie czyszczenia czy renowacji, przez firmę Pipe Control jest niemożliwe w nieinwazyjny sposób.

Wpływa to na znaczące obniżenie dostępności oferowanych usług. Ponadto ograniczona mobilność pojazdu do prowadzenia prac bezwykopowych zmusza pracowników do pozostawienia go na pasie drogowym (blokując całkowicie lub częściowo ruch na ulicy), wydłużając czas naprawy (pozyskanie pozwolenia z Zarządu Dróg), generując dodatkowe koszty związane z pozwoleniem na zamknięcie pasa ruchu oraz blokowania użytkownikom drogi dojazd, np. do posesji, czy pracy.

Głównym celem projektu było rozwiązanie problemu dotarcia urządzeniami w trudno dostępne miejsca np. w pasach przydrożnej zieleni, na prywatnych ogrodzonych posesjach, miejscach bez dojazdu, terenach objętych ochroną konserwatora zabytków. Nowa technologia uwzględnia również sposób aby wykluczyć sezonowość prowadzonych prac (np. dzięki systemowi ogrzewania pozwalającemu pracować temperaturach powietrza dochodzących do -20 stopni Celsjusza, zapobiegającemu zamarzaniu wypompowanego medium i uszkodzeniu pomp).

 

 

Do momentu wprowadzenia przez firmę usługi Renovation+ sezon zimowy był dla przedsiębiorstwa okresem jałowym (ponieważ, gdy temperatura była ujemna, wypompowywane medium zamarza przez co zwiększa swoją objętość, uszkadzając tym samym pompy i zbiorniki).

Możliwość renowacji i czyszczenia w sezonie zimowym znacząco zwiększyła funkcjonalność usługi, jej użyteczność i dostępność dla użytkowników, ponieważ klient otrzyma pomoc bez względu na panujące warunki atmosferyczne, a także zwiększy dostępność oferowanych usług.

• Do tej pory firma Pipe Control była zmuszona odmawiać klientom wykonania zleceń w zimie przy ujemnej temperaturze powietrza lub wykonywała je w sposób bardzo inwazyjny.

• Brak możliwości podjęcia zlecenia przez firmę z powodu złych warunków atmosferycznych dla osób, u których wystąpiła awaria instalacji kanalizacyjnej oznacza brak możliwości komfortowego korzystania z urządzeń sanitarnych do czasu zmiany aury pogodowej.

Jest to ogromna niedogodność wywołująca wiele negatywnych emocji u użytkowników, a nawet frustrację spowodowaną niemożliwością korzystania z podstawowych udogodnień w obecnych czasach.