Pipe Control Łukasz Lis - oferta

Czyszczenie kanalizacji WUKO

Kanalizacja dzieli się na sanitarną i deszczową, a niekiedy na przemysłową, oprócz wody i ścieków płynie w nich również wszelkie zanieczyszczenia, jakie znajdują się na powierzchni oraz w powietrzu. Te pierwsze to zarówno materiał roślinny, piasek i kamienie, jak i śmieci pozostawione przez ludzi. Wiele z nich, jak niedopałki papierosów czy kawałki foliowych opakowań, nie ulega rozkładowi przez wiele lat. Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji  pozwala usunąć odpady takie jak osad, piasek, kamienie, śmieci oraz dzięki zastosowaniu odpowiednich głowic również beton i korzenie.

Czyszczenie kanalizacji metodą WUKO

Zatory nie są jedynym wrogiem systemów odprowadzania deszczówki i sanitarki. Do kanalizacji trafiają też różne substancje chemiczne, zebrane z powietrza czy z nawierzchni. Są to oleje i paliwa samochodowe, detergenty, płynne produkty spożywcze i wiele innych odpadów.

Dzięki długiemu ramieniu możemy wykonywać czyszczenia w ciężko dostępnych miejscach np. wykonywać czyszczenie studni zlokalizowanych w
chodniku oddalonych o kilka metrów od drogi.

Innowacyjne ogrzewanie zimowe zamontowane na naszym nowym pojeździe WUKO sprawia, że nasze pracę możemy wykonywać w temperaturze do – 20 stopni Celsjusza, co umożliwia prowadzenie robót w warunkach zimowych

Nasze samochody są wyposażone w węże ciśnieniowe o różnych długościach z głowicami czyszczącymi oraz wężami ssawnymi. Tak zaawansowana flota gwarantuje profesjonalne czyszczenie kanalizacji, w tym separatorów ropopochodnych, wpustów ulicznych, komór i studni kanalizacyjnych czy przepustów.

Zawarte w nich tłuszcze osadzają się na ścianach rurociągów, powodując ich zwężanie i zmniejszając zdolność przepływu. Systematyczne czyszczenie kanałów wodą pod ciśnieniem pozwala na wypłukiwanie takich osadów. To również sposób na uniknięcie całkowitego zapchania rury i wybijania ścieków przez otwory studzienek. Zatkana rura? Przykry zapach? Potrzebne czyszczenie kanalizacji? Usuwanie problemów z zanieczyszczoną kanalizacją  to jedna z usług, jakie oferuje Pipe Control.

Dysponujemy siedmioma samochodami potocznie nazwanymi WUKO, dzięki którym czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej przebiega sprawnie i skutecznie wśród nich można wyróżnić:

  • Samochód z systemem odzysku wody tzw. Recyklingiem.
  • Samochód z długim ramieniem umożliwiające pracę z większej odległości
  • Samochód z ogrzewaniem Zimowym umożliwiający pracę zimą. 

Za pomocą samochodów typu WUKO oprócz rur kanalizacyjnych przeprowadzamy czyszczenie:

  • Przepompowni ścieków, zalecanych w przeglądach przez producentów,
  • Separatorów ropopochodnych
  • Separatorów tłuszczu
  • Wpustów ulicznych, osadników oraz kratek ściekowych zlokalizowanych w ulicach i chodnikach
  • Przepustów pod drogami.
  • Komór i studni kanalizacyjnych

Systematyczne czyszczenie kanałów WUKO oraz innych wyżej wymienionych miejsc pozwala zaoszczędzić wielu problemów przy eksploatacji.

wuko pojazd

Na czym polega czyszczenie studni kanalizacyjnych metodą WUKO?

WUKO to określenie na technikę usuwania zanieczyszczeń z kanalizacji pod wysokim ciśnieniem. Nazwa WUKO wzięła się od nazwy specjalnego pojazdu do wywozu nieczystości z sieci kanalizacyjnej.

Pojazd typu WUKO jest wyposażony w pompę, która tłoczy wodę pod dużym ciśnieniem i wąż zakończony dyszą dostosowaną do wielkości rury. Silny strumień wody pod dużym ciśnieniem wypłukuje zanieczyszczenia z kanalizacji poprzez wąż wprowadzony do przewodów, a pojazd z pompą zaczyna pompować zanieczyszczoną wodę.

W ten sposób woda wypłukuje nieczystości z sieci, a wysokie ciśnienie rozbija zatory z różnego rodzaju odpadów czy środków chemicznych. Wykorzystujemy węże o różnych średnicach w zależności od średnicy rur. Stosujemy też różnego rodzaju dysze czyszczące w zależności od typu osadu czy miejsca zatoru.

Wykorzystanie odpowiednich dysz do usuwania osadów z sieci kanalizacyjnych jest możliwe ze względu na ciśnienie do 250 bar. Stosujemy wysokociśnieniowe udrażnianie rur, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Czyszczenie rur kanalizacyjnych metodą WUKO nie wymaga stosowania dodatkowych środków chemicznych do udrażniania rur. To bezinwazyjna, przyjazna środowisku metoda czyszczenia kanalizacji z nieczystości.

Wypróbuj wysokociśnieniowe udrażnianie kanalizacji z wykorzystaniem metody WUKO w Pipe Control. Usuwamy nawet stare, twarde osady – metoda WUKO umożliwia usuwanie z kanalizacji osadów i zanieczyszczeń, takich jak osady z tłuszczu, piasek, kamienie i wiele więcej.

czyszczenie kanalizacji wuko

Jak wygląda czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji i rurociągów WUKO?

Czyszczenie kanalizacji samochodem typu WUKO z zastosowaniem metody ciśnieniowej polega na wypłukaniu wodą pod wysokim ciśnieniem zanieczyszczeń, które zalegają na ścianach rur kanalizacyjnych. Zgromadzone odpady z kanału są ściągane do studzienki rewizyjnej i wyciągane za pomocą węża ssawnego, w który jest wyposażony samochód typu WUKO.

Bardzo istotną kwestią podczas czyszczenia kanałów lub kratek staje się dopasowanie głowicy do rodzaju zanieczyszczeń i średnicy rury. Optymalizacja procesu umożliwia szybkie i efektywne czyszczenie kanałów oraz ich elementów uzupełniających. Usunięcie zanieczyszczeń jest zalecane nie tylko przy potencjalnej niedrożności. Inspekcja telewizyjna kanalizacji i powinna być też poprzedzona czyszczeniem hydrodynamicznym rurociągów i kanalizacji. Zagwarantuje to sprawne przemieszczanie się wózka wewnątrz rurociągu i szybsze przeprowadzenie kontroli danego odcinka.

Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodą WUKO wykonujemy głównie w takich miastach jak Rzeszów, Kraków, Lublin, Kielce, Katowice, Chorzów, Sosnowiec, Mysłowice, Tychy.

wuko pojazd