Report +
Inspekcja kanałów sanitarnych

Pipe Control Blog

Inspekcja kanałów sanitarnych

Kanalizacją sanitarną nazywamy zewnętrzną sieć kanalizacyjną przeznaczoną do odprowadzania ścieków sanitarnych, czyli bytowo-gospodarczych. Sam kanał jako taki to liniowa budowla służąca do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych. Poza kanałami sanitarnymi kanalizacja zbudowana jest również z kanału ściekowego, którymi odprowadzane są ścieki deszczowe. Dziś chcemy zająć się kanałami sanitarnymi, a dokładnie inspekcją kanałów sanitarnych. Czym jest inspekcja kanałów sanitarnych? Czemu służy? Jak przebiega?

Kiedy przeprowadzana jest inspekcja kanałów sanitarnych?

Z inspekcją kanałów sanitarnych mamy do czynienia zwykle przy odbiorze technicznym sieci kanalizacyjnej, kiedy to nagranie i raport z inspekcji telewizyjnej kanalizacji należy przedłożyć wraz z pozostałą dokumentacją techniczną pozwalającym uzyskać odbiór sieci.

Inspekcja kanałów sanitarnych odbywa się przy użyciu specjalnych kamer do inspekcji sanitarnej, tzw. kamery uchylno-obrotowej z wykorzystaniem kamerowozu z całym sprzętem audio do obsługi kamery. Same kamery montowane są na wózkach samojezdnych pozwalających na wykonanie inspekcji w każdym terenie. Choć warto tu zaznaczyć, że wszystko zależy od sprzętu, parku maszynowego, który dana firma inspekcyjna ma w ofercie. Nasze samochody celem sprostania oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającym klientom oraz dokonania inspekcji w najbardziej ekstremalnie trudnych warunkach są wyposażone w kilka rodzajów wózków.

Czym jest inspekcja kanałów sanitarnych?

Inspekcja telewizyjna kanałów sanitarnych pozwala zbadać szczelność kanałów sanitarnych bądź precyzyjnie zlokalizować ewentualne nieszczelności, co znacznie obniża koszty ewentualnego remontu sieci, czy kosztów wymiany kawałka sieci. Zatem, jak łatwo wydedukować inspekcję kanałów sanitarnych wykonuje się również już w czynnej kanalizacji celem wykrycia miejsc zatorów czy też infiltracji i eksfiltracji wód gruntowych.

Dlaczego warto przeprowadzać inspekcję kanałów sanitarnych?

W przypadku sieci kanalizacyjnej tylko reakcja na pierwsze symptomy niepełnej drożności kanałów sanitarnych daje duże szanse na wykrycie usterki na tyle wcześnie, że przywrócenie właściwego działania sieci nie będzie kłopotliwe i kosztowne. Kamerowanie rurociągów pozwala dostrzec „szykujące się” problemy w funkcjonowaniu sieci. Dzięki nowoczesnym kamerom wizyjnym można dostrzec wszelkie zatory, nieszczelności, pęknięcia czy ucisk ze strony zewnętrznych korzeni. Zaletą wykorzystania do kamerowania kanałów kamer uchylno-obrotowych nowej generacji jest możliwość obejrzenia rur o średnicy od 50 do 2000 mm.

Ważną częścią wykonywanej inspekcji systemów kanalizacyjnych jest dokumentacja. Dokumentacja techniczna powykonawcza pozwala mniej pewność, że kanały ściekowe są wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń, przedmiotów, które mogłyby wywołać zator, utrudnić przepływ. W przypadku budowy sieci kanalizacyjnej wykonany przed oddaniem do użytku przegląd sieci kanalizacyjnej pozwala zbadać poprawność wykonanych prac, zachowania odpowiednich spadków.

Skip to content