Report +
renowacja studzienek

Pipe Control Blog

Renowacja studzienek krok po kroku

Studzienki kanalizacyjne stanowią integralną część systemu kanalizacyjnego i jako takie powinny być traktowane na równi z resztą jego podzespołów. Ich kontrola i regularna konserwacja pozwalają sprostać stale rosnącym wymaganiom w zakresie jakości i trwałości obiektów gospodarki ściekowej i kanalizacji. Dbałość o dobry stan techniczny studzienek kanalizacyjnych ma wpływ na bezpieczeństwo ludzi oraz ruchu ulicznego. Jak wygląda renowacja studzienki?

Zadania studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej: sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, w systemach drenarskich oraz systemach kanalizacji ścieków przemysłowych. Wyróżnia się dwa rodzaje studzienek kanalizacyjnych: włazowe i niewłazowe. Wykonywane są z betonu, z tworzyw sztucznych, takich jak PVC, PP, PEHD, oraz z żywicy poliestrowej i kamionki. Studzienki kanalizacyjne, dzięki zainstalowaniu stopni włazowych, zapewniają szybki i łatwy dostęp do kanalizacji. Umożliwia to prowadzenie prac eksploatacyjnych, kontrolnych i doświadczalnych bezpośrednio z poziomu dna studni na przewodach kanalizacyjnych. Studzienki pozwalają na dokonywanie rewizji oraz przepłukiwanie sieci. Dodatkowo umożliwiają przeprowadzanie kontroli szczelności oraz blokad urządzeń odcinających.

Renowacja studzienek kanalizacyjnych

Renowacja studzienek pozwala na poprawę ich stanu technicznego. Dodatkowo zapobiega wrastaniu korzeni do wnętrza systemu kanalizacyjnego oraz przedostawaniu się wód gruntowych. Zakres naprawy studzienek jest uzależniony od stopnia jej degradacji – wszystkie elementy studzienki muszą być trwale naprawione i uszczelnione. Może to dotyczyć zarówno naprawy uszkodzonych stopni włazowych, jak również ubytków w kinetach, przecieków wód gruntowych, pęknięć. Renowacja studzienki polega na wyłożeniu wewnętrznej części studni nową powłoką cementową. Musi być ona odporna na agresywność ścieków oraz całkowicie szczelna. W pierwszym etapie studzienka jest czyszczona przy użyciu wysokiego ciśnienia, co pozwala na ściągnięcie starego betonu. Dzięki temu uzyskuje się dostęp do czystego i nośnego podłoża. Gwarantuje to mocne i trwałe zespolenie z powłokami renowacyjnymi. Kolejnym etapem jest zamknięcie wypływów i infiltracji wód gruntowych, które występują w konstrukcji studzienki. Następnie należy uzupełnić wszelkie nierówności podłoża oraz uzupełnić wszystkie ubytki, aby powstało podłoże o pierwotnym kształcie. Przed nałożeniem warstwy ochronnej, konieczne jest zastosowanie powłoki szczepnej. Pozwoli to na stabilne zakotwiczenie zaprawy w wyczyszczonym podłożu. Warstwa ochronna w zależności od potrzeby nakładana jest na grubości około 10-25mm. Ostatnim etapem jest założenie nowych stopni włazowych.

Skip to content