Report +
korzenie

Pipe Control Blog

Jak usunąć korzenie z kanalizacji?

Korzenie drzew z kanalizacji mogą stanowić przyczynę poważnych awarii przewodów kanalizacyjnych. Podczas gdy systemy korzeniowe mniejszych roślin nie sprawiają większego problemu w sieci kanalizacyjnej, to korzenie drzew mogą wnikać w szczeliny bądź miejsca łączeń poszczególnych segmentów rur. W skrajnych przypadkach mogą rozrastać się w ich wnętrzu, uniemożliwiając przepływ ścieków – korzenie z czasem pobierają związki mineralne zawarte w ściekach, co przyczynia się do ich wzrostu. Problem ten dotyczy najczęściej miejsc z bogatym drzewostanem. Korzenie mogą wrastać w rury kanalizacyjne będące elementem przyłączy domowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Korzenie drzew w rurach – jak rozpoznać problem?

Objawem niedrożności mogą być:

  • cofające się ścieki i przepełnienie kanalizacji
  • nieprzyjemny zapach unoszący się z pomieszczeń sanitarnych
  • problemy z odpływem
  • całkowita niedrożność instalacji wewnętrznych

Do udrażniania rur kanalizacyjnych niezbędny jest specjalistyczny sprzęt. W Pipe Control posiadamy maszyny konieczne do usuwania korzeni drzew z sieci kanalizacyjnej.

Usuwanie korzeni i udrażnianie kanalizacji specjalistycznym sprzętem

Nasza firma dysponująca nowoczesnym zapleczem technicznym oraz bogatą wiedzą i doświadczeniem w sprawny i bezinwazyjny sposób zajmuje się usuwaniem awarii spowodowanych nadmiernym rozrostem systemu korzeniowego w instalacji kanalizacyjnej. Realizujemy usługi na udrażnianie rur i skutecznie rozprawiamy się z problemem wrośniętych w kanalizację korzeni drzew. Specjalistyczny sprzęt pozwala nam ekspresowo usunąć problem, jakim jest wrastanie korzeni do rur kanalizacyjnych, niezależnie od wymiarów konkretnego kanału.

Technologia bezwykopowa wycinania korzeni drzew

Pierwszym krokiem udrożnienia miejsca awarii jest jego dokładana lokalizacja. W naszych pracach wykorzystujemy nowoczesny system monitoringu kanałów przy pomocy mobilnych kamer wprowadzanych bezpośrednio do rury kanalizacyjnej. Kamera, docierając do miejsca niedrożności, dokładnie obrazuje rozmiary problemu oraz umożliwia wybranie optymalnej metody usunięcia przerośniętego systemu korzeniowego. Do wycinania korzeni w kanalizacji stosujemy:

  • metodę mechaniczną
  • metodę hydrodynamiczną

Metody czyszczenia rur z korzeni

Metoda mechaniczna polega na wprowadzeniu do rury elektrosprężyny, która mechaniczne prowadzi do rozdrobnienia niechcianego systemu korzeniowego. Z kolei metoda hydrodynamiczna wykorzystuje wrębiarki rotacyjne frezowe lub łańcuchowe wyposażone w specjalne dysze łańcuchowe albo frezy, które pod kontrolą kamery mechanicznie rozdrabnia korzenie i wypłukuje je strumieniem wody pod zwiększonym ciśnieniem. Obie z tych metod są szybkie, skuteczne i nie wymagają ingerencji i rozbierania instalacji kanalizacyjnej celem dostania się do miejsca pracy.

Skip to content