Report +
szczelność kanalizacji

Pipe Control Blog

Kto sprawdza szczelność kanalizacji?

Przed dopuszczeniem instalacji kanalizacyjnej do użytkowania obowiązkiem inwestora jest zadbanie o sprawdzenie jej szczelności. Przeprowadzane próby dają odpowiedź na pytanie, czy w instalacji występują nieprawidłowości mogące przyczyniać się zanieczyszczenia lokalnego środowiska oraz czy kanalizacja jest zgodna z przewidywanym projektem. Pozytywny wynik kontroli kończy się podpisaniem protokołu odbioru świadczącego o prawidłowości przeprowadzonych prac i możliwości użytkowania instalacji.

Zgodnie z prawem właściciel instalacji kanalizacyjnej ma obowiązek poddawania jej okresowym kontrolom, przynajmniej raz w roku.


Próby szczelności kanalizacji – metoda ciśnieniowa

Pipe controle do pomiarów szczelności kanalizacji używa innowacyjnego urządzenia Sklarz Mastertest, którego zadaniem jest wtłoczenie do układu rur na określonym odcinku powietrza pod określonym ciśnieniem. W wyniku przeprowadzanych pomiarów otrzymujemy kompletny raport, który obrazuje stan faktyczny instalacji kanalizacyjnej. Raport ten właściciel instalacji ma obowiązek przechowywać na wypadek kontroli ze strony inspekcji. Metoda z wtłaczanym powietrzem pozwala na uzyskanie wiarygodny wyników pomiarów nie tylko na terenie całej instalacji, ale umożliwia także odcinkowe badanie rur kanalizacyjnych.

Dokładamy wszelkich starań, by nasze działania były dla Państwa kompleksowe. W razie awarii instalacji kanalizacyjnej opracowujemy skuteczne metody usuwania awarii.

Próby szczelności kanalizacji w przypadku wyników wątpliwych i niejednoznacznych można wykonać na podobnej zasadzie, ale z wykorzystaniem wody. Wynik tego typu testów jest ostateczny i stanowi podstawę do podjęcia dalszych decyzji prewencyjnych w przypadku wykrycia nieszczelności.


Monitoring kanalizacji

Pipe control oprócz prób szczelności kanalizacji z wykorzystaniem próby ciśnieniowej oferuje pełną diagnostykę z zastosowaniem monitoringu tv kanałów. Kamery jezdne wprowadzone do systemu pozawalają zobrazować miejsce nieszczelności i zastosować punktowe lub liniowe metody bezwykopowe umożliwiające szybką eliminację problemu.

Skip to content