zestaw logotypów unijnych

Wycinanie korzeni w kanalizacji – krok po kroku.

Korzenie w kanalizacji mogą stanowić przyczynę poważnych awarii. Podczas gdy systemy korzeniowe mniejszych roślin nie sprawiają większego problemu, to korzenie drzew mogą wnikać w szczeliny bądź miejsca łączeń poszczególnych segmentów rur i rozrastać się w ich wnętrzu uniemożliwiając przepływ ścieków. Problem ten dotyczy najczęściej miejsc z bogatym drzewostanem. Korzenie mogą wrastać w rury będące elementem przyłączy domowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Objawem niedrożności mogą być:

  • cofające się ścieki i przepełnienie kanalizacji
  • nieprzyjemny zapach unoszący się z pomieszczeń sanitarnych
  • problemy z odpływem
  • całkowita niedrożność instalacji

Nasza firma dysponująca nowoczesnym zapleczem technicznym oraz bogatą wiedzą i doświadczeniem w sprawny i bezinwazyjny sposób zajmuje się usuwaniem awarii spowodowanych nadmiernym rozrostem systemu korzeniowego w instalacji kanalizacyjnej.


Technologia bezwykopowa wycinania korzeni

Pierwszym krokiem udrożnienia miejsca awarii jest jego dokładana lokalizacja. W naszych pracach wykorzystujemy nowoczesny system monitoringu kanałów przy pomocy mobilnych kamer wprowadzanych bezpośrednio do rury kanalizacyjnej. Kamera, docierając do miejsca niedrożności, dokładnie obrazuje rozmiary problemu oraz umożliwia wybranie optymalnej metody usunięcia przerośniętego systemu korzeniowego. Do wycinania korzeni w kanalizacji stosujemy:

  • metodę mechaniczną
  • metodę hydrodynamiczną


Technika udrażniania rur

Metoda mechaniczna polega na wprowadzeniu do rury elektrosrężyny, która mechaniczne prowadzi do rozdrobnienia niechcianego systemu korzeniowego. Z kolei metoda hydrodynamiczna wykorzystuje wrębiarki rotacyjne frezowe lub łańcuchowe, które pod kontrolą kamery mechanicznie rozdrabnia korzenie i wypłukuje je za pomocą wody pod zwiększonym ciśnieniem. Obie z tych metod są szybkie, skuteczne i nie wymagają ingerencji i rozbierania instalacji kanalizacyjnej celem dostania się do miejsca pracy.

Posted in Blog |