zestaw logotypów unijnych

Projekty

Firma Łukasz Lis Pipe Control realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie. Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności w firmie Łukasz Lis Pipe Control.

Cele projektu:
– realizacja zakresu rzeczowego wniosku poprzez zakup przenośnego systemu do telewizyjnej inspekcji kanalizacji
– rozwój działalności poprzez wprowadzenie innowacji produktowej w postaci usługi: Inspekcja TV przewodów rurowych w technologii Full HD
– poprawa poziomu technologicznego firmy działającego w sektorze MŚP, poprzez zakup nowoczesnych maszyn
– zwiększenie zatrudnienia.

Planowane efekty projektu:
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 797 844,68 zł
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 1 szt.
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 3 EPC
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni 3 EPC

Wartość projektu ogółem: 1 443 160,23 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 645 315,55 zł