Report +
renowacja rur

Pipe Control Blog

Bezwykopowa renowacja rurociągów – dlaczego warto?

Metoda bezwykopowa naprawy rur to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych metod renowacji kanałów. Bezwykopowa naprawa rurociągu to rozwiązanie coraz częściej wybierane przez spółdzielnie mieszkaniowe, ale też właścicieli domów. Zastosowanie bezinwazyjnej technologii bezwykopowej w naprawie kanałów pozwala na renowację kanałów bez gruntownego remontu i utrudnienia codziennego korzystania z przestrzeni. Na czym polega ta metoda renowacji kanałów? Dlaczego warto z niej skorzystać w momencie awarii sieci kanalizacyjnych?

Korzyści z renowacji kanałów metodą bezwykopową

Bezwykopowa renowacja kanału polega na działaniach bezinwazyjnych, których celem jest lokalizacja i usunięcie problemu w sposób niewymagający odkopywania i odsłaniania instalacji kanalizacyjnej. Metoda bezwykopowa jest szybka, prosta i ekonomiczna oraz nie ingeruje w lokalną infrastrukturę, dlatego polecana jest szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu ulicznego, z przeszkodami urbanistycznymi lub tam, gdzie zależy nam na pozostawieniu okolicy w stanie nienaruszonym. Jeżeli przy eksploatacji kanału występują problemy z jakością wody i nieszczelnością, technologia bezwykopowej renowacji rurociągów będzie najlepszym rozwiązaniem.

Metody bezinwazyjnej nie da się zastosować zawsze. Jeżeli stopień uszkodzenia instalacji kanalizacyjnej przekracza 35 %, to konieczny jest generalny remont przewodu. Są to jednak sytuacje odosobnione i większość lokalnych awarii, które usuwamy na co dzień Pipe Control wykonuje w sposób bezwykopowy.

Zaplecze technologiczne niezbędne w metodzie bezinwazyjnej renowacji rur

Pipe Control dysponuje nowoczesnym sprzętem pozwalającym na precyzyjną lokalizację miejsca awarii, określenie stopnia uszkodzenia oraz szybką naprawę. Do tego celu posługujemy się video monitoringiem kanalizacji z wykorzystaniem kamer mobilnych, wozami asenizacyjnymi WUKO, wrębiarkami rotacyjnymi i łańcuchowymi, elektrosprężynami i innymi innowacyjnymi technologiami pozwalającymi na pracę w obrębie instalacji.

Metoda punktowa renowacji kanału

Metoda bezinwazyjna może polegać na punktowym usuwaniu lokalnych uszkodzeń najczęściej występujących w miejscach łączenia rur kanalizacyjnych, a więc w obszarach szczególnie narażonych na pęknięcia czy wrastanie systemów korzeniowych

Punktowe naprawy kanalizacji to tzw. shortlining. Pod kontrolą kamery do inspekcji kanału uszkodzone rury uszczelnia się wykładziną z włókna szklanego nasączonego żywicą, które precyzyjnie uszczelnia kanał i rurę, dopasowując się do jej wewnętrznej powierzchni. Podstawowym elementem zestawu jest włókno szklane nasączone żywicą, które jest utwardzane. Utwardzona wykładzina z poliestrowej włókniny tworzy rękaw, który po wprowadzeniu uszczelnia konstrukcję kanału oraz ścianki rury i zapobiega eksfiltracji ścieków  i infiltracji wód gruntowych. Z tej technologii możemy skorzystać w przypadku renowacji rurociągów wykonanych z przewodów: kamionkowych, betonowych, stalowych, ale też z tworzyw sztucznych. Materiał z włókna szklanego pozwala na uzyskanie wysokiego poziomu sztywności obwodowej.

Metoda liniowa napraw przewodu

Jeżeli uszkodzenia dotyczą dłuższego odcinka rurociągu, można wykorzystać metodę liniową, opierającą się na uzupełnieniu ubytków przy pomocy rury o mniejszej średnicy, umieszczanej wewnątrz uszkodzonego fragmentu instalacji. Mimo że światło kanalizacji w tym miejscu ulega nieznacznemu zwężeniu, to nie przeszkadza to w normalnym użytkowaniu przewodu. Rury są gotowe do eksploatacji.

Bezwykopowa metoda naprawy rurociągu – jak skorzystać?

Dzięki temu, że nasza firma posiada nowoczesny sprzęt i bogate zaplecze techniczne jesteśmy w stanie poradzić sobie z usunięciem wszelkich awarii systemów kanalizacyjnych, bez konieczności znacznej ingerencji w instalację. Chcesz skorzystać z bezinwazyjnej renowacji rur? Skontaktuj się z nami i zamów usługę bezwykopowej renowacji rurociągu w Pipe Control.

Skip to content