zestaw logotypów unijnych

Przetarg na dostarczenie systemu do telewizyjnej inspekcji kanalizacji Full HD

Ogłaszamy przetarg na dostarczenie systemu do telewizyjnej inspekcji kanalizacji Full HD

Rodzaj zamówienia: dostawy
Dane zamawiającego: Łukasz Lis Pipe Control, Gorliczyna 675, 37-200 Przeworsk
Numer Projektu: RPPK.01.04.01-18-0055/17
Powiat – lokalizacja projektu: przeworski
Termin składania ofert: 05.02.2018 do godziny 15:00

Szczegóły w załączniku:
Zapytanie ofertowe Pipe Control

Osoba do kontaktu:
Łukasz Lis
+48 607 977 675

Informacja o wybranym wykonawcy

„ELSE” TECHNICAL AND RESEARCH SERVICE CO. LTD Sp.z.o.o.
Chodakowskiego 7
80-208 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 02.02.2018
Cena: 1 443 160,20 zł brutto (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy)

Pełna lista podmiotów

„ELSE” TECHNICAL AND RESEARCH SERVICE CO. LTD Sp.z.o.o.
Chodakowskiego 7
80-208 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 02.02.2018
Cena: 1 443 160,20 zł brutto (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy)