zestaw logotypów unijnych

Na czym polega bezwykopowa naprawa rur?

Metoda bezwykopowa naprawy rur opiera się na działaniach bezinwazyjnych, których celem jest lokalizacja i usunięcie problemu w sposób niewymagający odkopywania i odsłaniania instalacji kanalizacyjnej. Metoda bezwykopowa jest szybka, prosta i ekonomiczna oraz nie ingeruje w lokalną infrastrukturę, dlatego polecana jest szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu ulicznego, z przeszkodami urbanistycznymi lub tam, gdzie zależy nam na pozostawieniu okolicy w stanie nienaruszonym.

Metody bezinwazyjnej nie da się zastosować zawsze. Jeżeli stopień uszkodzenia instalacji kanalizacyjnej przekracza 35 %, to konieczny jest generalny remont. Są to jednak sytuacje odosobnione i większość lokalnych awarii, które usuwamy na co dzień Pipe controle wykonuje w sposób bezwykopowy.


Zaplecze technologiczne niezbędne w metodzie bezinwazyjnej

Pipe control dysponuje nowoczesnym sprzętem pozwalającym na precyzyjną lokalizację miejsca awarii, określenie stopnia uszkodzenia oraz szybką naprawę. Do tego celu posługujemy się video monitoringiem kanalizacji z wykorzystaniem kamer mobilnych, wozami asenizacyjnymi WUKO, wrębiarkami rotacyjnymi i łańcuchowymi, elektrosprężynami i innymi innowacyjnymi technologiami pozwalającymi na pracę w obrębie instalacji.


Metoda punktowa i liniowa

Metoda bezinwazyjna może polegać na punktowym usuwaniu lokalnych uszkodzeń najczęściej występujących w miejscach łączenia rur kanalizacyjnych, a więc w obszarach szczególnie narażonych na pęknięcia czy wrastanie systemów korzeniowych. Punktowe naprawy kanalizacji to tzw. shortlining. Pod kontrolą kamery uszkodzone rury uszczelnia się wykładziną z włókna szklanego nasączonego żywicą, które precyzyjnie uszczelnia rurę, dopasowując się do jej wewnętrznej powierzchni.

Jeżeli uszkodzenia dotyczą dłuższego odcinka, można wykorzystać metodę liniową, opierającą się na uzupełnieniu ubytków przy pomocy rury o mniejszej średnicy, umieszczanej wewnątrz uszkodzonego fragmentu instalacji. Mimo że światło kanalizacji w tym miejscu ulega nieznacznemu zwężeniu, to nie przeszkadza to w normalnym użytkowaniu przewodu.

Dzięki temu, że nasza firma posiada nowoczesny sprzęt i bogate zaplecze techniczne jesteśmy w stanie poradzić sobie z usunięciem wszelkich awarii systemów kanalizacyjnych, bez konieczności znacznej ingerencji w instalację.

Posted in Blog |